Welkom bij

Wereldwinkel Purmerend

Bericht Bestuur Wereldwinkel Purmerend

Purmerend, juli 2017

Beste Klant,

Allereerst willen wij U bedanken voor het vertrouwen dat U als klant, misschien al jarenlang, in ons als Wereldwinkel stelt.

Misschien heeft U al via de krant vernomen, dat de Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen in de liquiditeitsproblemen zit en surseance van betaling heeft moeten aanvragen. Concreet betekent dit voor onze wereldwinkel dat SLWC de door ons ingeleverde cadeaubonnen niet meer verzilvert en dit tegoed is de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen.  

Wij als zelfstandige Wereldwinkel zien ons daarom genoodzaakt om per 1 augustus 2017 de inname van cadeaubonnen te staken, om verder financieel verlies voor onze winkel te voorkomen.

Wij begrijpen dat U, als trouwe klant, hierover verontwaardigd zult zijn, en terecht. Maar de huidige situatie laat ons geen andere keuze dan om nu te kiezen voor de toekomst van onze Wereldwinkel Purmerend.

Wij hopen dat wij ook in de toekomst op Uw loyaliteit kunnen rekenen, ondanks deze onorthodoxe maatregel.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Wereldwinkel Purmerend